LEVERINGSVOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden Sta op met gemak

Bij de kamer van Koophandel te Arnhem ingeschreven onder nummer 65745078:

1. ALGEMEEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– verkoper: Sta op met gemak te Duiven

– koper: diegene die een sta op stoel heeft aangeschaft bij Sta op met gemak

– netto totaal bedrag: prijs inclusief alle bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld bezorg- en afstelkosten.

2. NIEUW / ZO GOED ALS NIEUW

Alle op de website van verkoper vermelde stoelen zijn gebruikt en daarom zijn alle uitingen, zowel op de factuur als op de offerte voorzien van de mededeling gebruikt cq occasion.

3. KOOP / OFFERTE

Indien koper besluit een artikel ongezien via de website te bestellen of te kopen, zal de verkoper de koper via e-mail een uitgebreide vrijblijvende offerte zenden. Koper wordt verzocht deze e-mail te bevestigen en zodra deze is ontvangen door de verkoper is er sprake is van een rechtsgeldige overeenkomst.

4. GARANTIE

Indien een gekochte sta-op stoel door verkoper is geleverd, getransporteerd, geplaatst en afgesteld, verleent verkoper garantie van het aantal x aantal maanden wat vermeld is op de factuur. Deze garantie beperkt zich slechts op de technische staat van de stoel en geldt niet op de bekleding.

Het maximale gewicht van de stoel is bepaald door de fabrikant . Wanneer dit gewicht ( bij Fitform en Doge 150 kilo) wordt overschreden vervalt elk recht op garantie van de verkoperMocht de verkoper niet in staat zijn om de geleverde stoel die nog binnen de garantieperiode valt te kunnen repareren dan zal de verkoper een soortgelijke stoel ter beschikking stellen aan de koper. Dit uiteraard zonder kosten !

5. GEBRUIKSSPOREN

Een door verkoper aangeboden of geleverd artikel is een uniek artikel. Koper heeft de gelegenheid dit artikel te testen, te meten en te controleren op gebruikssporen en/of kleine beschadigingen in de showroom van verkoper. Indien koper besluit om een artikel ongezien te kopen, kan de koop niet worden geannuleerd om reden van kleurinterpretatie, afmetingen, op de website vermelde gebruikssporen en/of kleine beschadigingen.

Verkoper zal in een dergelijk geval koper desgevraagd informeren over de conditie van dit artikel.

6. BETALING

In alle gevallen van verkoop aan particulieren zal de betaling bij aflevering á contant of per bankoverschrijving vooraf plaatsvinden.

Bij een bankoverschrijving dient het netto-totaal bedrag op de dag van aflevering op de bankrekening van verkoper te zijn bijgeschreven.

Bij ingebreke blijven van de afgesproken betaling is verkoper gerechtigd het artikel zonder aankondiging mee terug te nemen tegen betaling van de vooraf bepaalde bezorgkosten.

De wijze van betaling wordt vooraf duidelijk overeengekomen en vermeld in de offerte.

7. GESCHILLEN

Mocht er ondanks al onze inspanningen toch een geschil ontstaan waarin koper en verkoper geen overeenstemming bereiken dan zal de uitspraak van de rechter van het Kantongerecht te Arnhem bindend zijn. De hierdoor gemaakte kosten zullen verdeeld worden door koper en verkoper op basis van 50/50 %.